NEWS

HealthTechXL starts today to support startups in advanced medical technology in Brainport Eindhoven

dEEPTECHXL
September 13, 2023
Een nieuw venture building programma voor startups in de gezondheidszorg en MedTech sector, dat is HealthTechXL. Betrokken partners zijn Philips, HighTechXL, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), DeepTechXL en Invest-NL. Met het nieuwe programma willen zij een extra impuls geven aan het creëren, bouwen en ontwikkelen van startups in geavanceerde medische technologie in de regio Brainport Eindhoven.

Begin september is HealthTechXL officieel van start gegaan met 50 deelnemers. In de eerste helft van 2024 zullen de teams hun voorstel pitchen aan investeerders, potentiële partners en de bredere Brainport startup community. Het programma wordt geleid en uitgevoerd door HighTechXL en de BOM. De BOM, DeepTechXL en Invest-NL hebben de intentie om te investeren in bedrijven die uit het programma voortkomen.

Stimulans voor innovatie en ondernemerschap

Tijdens HealthTechXL werken de deelnemers hun ideeën om de gezondheidszorg of medische technologie verder te verbeteren uit. Zij doen dit onder begeleiding van HighTechXL en BOM, die hen ondersteunen in de oprichting of doorontwikkeling van hun onderneming.

Succesvolle deelname aan HealthTechXL kan leiden tot een mogelijke investering door BOM en een vervolginvestering vanuit DeepTechXL en het Deep Tech Fonds van Invest-NL. De verwachting is dat de komende drie jaar tot 15 startups worden gefinancierd, wat op termijn moet leiden tot meer bedrijven die een bijdrage leveren aan betere, financieel toegankelijke gezondheidszorg. De regio Brainport Eindhoven speelt hierin een belangrijke aanjaagfunctie met mogelijk wereldwijde impact.

Technisch talent behouden voor Brainport Eindhoven

Als onderdeel van het Centraal Sociaal Plan stelt Philips medewerkers die zijn geraakt door de reorganisatie vrij van werk om aan het programma deel te nemen. Daarmee is HealthTechXL enerzijds een belangrijk onderdeel van de van-werk-naar-werk initiatieven van het gezondheidstechnologiebedrijf om technisch talent voor de regio Brainport Eindhoven te behouden. Anderzijds jaagt het, in samenwerking met de partners, innovatie op medisch gebied in de regio verder aan.

“Door medewerkers die zijn geraakt door de reorganisatie vrij te stellen van werk en aan dit programma te laten deelnemen bieden we hen de kans om de volgende stap in hun carrière te zetten. Bijvoorbeeld door medeoprichter te worden van een startup. Het kan bovendien een belangrijke impuls betekenen voor Brainport in algemeen en het MedTech-ecosysteem in het bijzonder, omdat we op deze manier technisch talent voor de regio kunnen behouden en omdat we daarnaast ook bestaande intellectuele eigendomsrechten ter beschikking stellen”, aldus Sylvia van Es, President Philips Nederland.

“De wereldwijde maatschappelijke uitdagingen, zoals betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg, kunnen alleen worden opgelost door baanbrekende technologieën te combineren met ondernemerschap. Venture building is een gestructureerde aanpak waarmee ondernemers technologie kunnen omzetten in impact”, aldus John Bell, CEO HighTechXL. “Venture builders hebben een veel hoger succespercentage dan onafhankelijke ventures. HighTechXL heeft zichzelf de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een toonaangevende deeptech venture builder. We kijken uit naar de startups die dit nieuwe programma gaat voortbrengen.”

"Brabant, en met name de regio Brainport Eindhoven, ademt medische technologie, maar een specifiek venture building programma om meer ondernemers sneller succesvol te laten groeien ontbrak nog”, aldus Brigit van Dijk–van de Reijt, algemeen directeur van BOM. "De enorme interesse van ondernemers in de dop laat zien hoeveel behoefte er is aan dit programma."

“DeepTechXL is trotse medepartner van dit initiatief en zal met haar kennis van medische technologie het programma ondersteunen. Wij verwachten dat er veelbelovende, nieuwe medische bedrijven dankzij dit initiatief gaan ontstaan waaraan wij via vroege fase financiering en begeleiding een bijdrage kunnen leveren”, aldus Guus Frericks, Managing Partner van DeepTechXL.

Yvonne Greeuw, Investment Associate bij het Invest-NL Deep Tech Fonds, vult aan: “Er schuilt een enorm potentieel in de innovaties die momenteel nog onbenut blijven, evenals in het technisch talent dat beschikbaar komt om deze verder te ontwikkelen. Deze projecten kunnen een belangrijke rol spelen in het realiseren van betere, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg. Ze vereisen echter geduldig kapitaal en zijn vaak risicovoller dan wat reguliere investeerders doorgaans zoeken. We zijn daarom verheugd dat we met het Deep Tech Fonds financieel perspectief kunnen bieden binnen dit programma.”


A new venture building program for startups in the healthcare and MedTech sector, that is HealthTechXL. The partners involved are Philips, HighTechXL, the Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), DeepTechXL and Invest-NL. The new program aims to give an extra boost to the creation, building and development of startups in advanced medical technology in the Brainport Eindhoven region.

Go to article
latest posts